جستجو در پایان نامه ها

 
عبارت جستجو در
تاریخ اثر از سال تا سال
زبان اثر
Collapse همه مراکز اطلاع رسانیهمه مراکز اطلاع رسانی
Collapse دانشگاه‌ها و موسسه‌هاى آموزشىدانشگاه‌ها و موسسه‌هاى آموزشى
دانشگاه تربيت مدرس - کتابخانه مرکزي
دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي
دانشگاه الزهرا
دانشگاه سيستان و بلوچستان - کتابخانه
دانشگاه صنعتي شاهرود
دانشگاه شهيد باهنر کرمان
دانشگاه زنجان
دانشگاه تحصيلات تکميلي زنجان - کتابخانه
دانشگاه بيرجند - کتابخانه مرکزي ومرکز اطلاع رساني
کتابخانه دانشگاه سلمان فارسي کازرون
دانشگاه سراسري گرمسار
دانشگاه قم
دانشگاه مفيد - کتابخانه و مرکز اسناد
دانشگاه صنعتي قوچان - کتابخانه مرکزي
دانشگاه صنعت نفت
دانشگاه ولايت - کتابخانه
موسسه عالي آموزش بانکداري ايران - کتابخانه مرکزي
Collapse پژوهشگاه‌ها و موسسه‌هاى تحقيقاتىپژوهشگاه‌ها و موسسه‌هاى تحقيقاتى
موسسه پژوهشي حکمت و فلسفه ايران
پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
پژوهشگاه پليمر و پتروشيمي ايران
پژوهشگاه صنعت نفت - کتابخانه و مرکز اسناد علمي
پژوهشگاه ملي مهندسي ژنتيک و زيست فناوري
مرکز پژوهش متالورژي رازي
پژوهشگاه ارتباطات و فناوري اطلاعات (مرکز تحقيقات مخابرات ايران) - کتابخانه
سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران
مرکز دايره المعارف بزرگ اسلامي
مرکز تحقيقات راه، مسکن و شهرسازي
پژوهشگاه نيرو - کتابخانه
کتابخانه مجمع جهاني اهل بيت عليهم السلام
Collapse وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و شرکت‌هاوزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و شرکت‌ها
نوسا - بانکهاي اطلاعاتي قاف و مرجع
موسسه فرهنگي اکو
شرکت مهندسي قدس نيرو - کتابخانه
سازمان برنامه و بودجه کشور
سازمان مديريت صنعتي - کتابخانه مرکزي
سازمان صدا و سيما - کتابخانه
سازمان انتقال خون ايران - ستاد مرکزي
دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم
کتابخانه‌هاى کودکان و نوجوانان
کتابخانه‌هاى عمومى
طراحی و تولید توسط نوسا