اخبار

09
سیستم جامع اطلاع رسانی سیمرغ مربوط به مراکز قاف، به نسخه جاری 902 ارتقا یافت. لذا مراکزی که درطرح قاف حضور دارند، می‌بایست برای ادامه استفاده از نرم افزار، نسخه جدید کلاینتهای سیمرغ و امانات را نصب نمایند.

 

عملیات: ایمیل | لینک مستقیم |