اخبار

16
کتابخانه تخصصی سازمان مدیریت و برنامه ریزی خراسان جنوبی، به جمع میزبانان شبکه سیمرغ پیوست. پژوهشگران می‌توانند منابع کتابخانه‌ای این سازمان را از طریق اینترنت به طور مستقل و به طور متمرکز در شبکه سیمرغ مورد جستجو قرار دهند.
عملیات: ایمیل | لینک مستقیم |